การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561
 /  คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม / การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561
การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 18A อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา2

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400