การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561
 /  คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม / การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561
การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ทปอ. ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 18A อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา2

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400