ขอเชิญเข้าร่วมประชุม The 21st Asian University Presidents forum (AUPF2023) Theme “Higher Education by Design in Disruptive Environment” ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2566
 /  ประกาศ / สออ. ประเทศไทย / ขอเชิญเข้าร่วมประชุม The 21st Asian University Presidents forum (AUPF2023) Theme “Higher Education by Design in Disruptive Environment” ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2566

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400