ทปอ. ร่วมกับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศตุรกี
 /  General meeting / Uncategorized / ประกาศ / ทปอ. ร่วมกับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศตุรกี
ทปอ. ร่วมกับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศตุรกี

ทปอ. ร่วมกับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศตุรกี

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณพิริยะ เข็มพล ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเงินบริจาคจากสถาบันอุดมศึกษา ทปอ. มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WiNS) จำนวนเงิน 250,000 บาท มอบให้กับท่านเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย H.E. Mrs. Serap Ersoy เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศตุรกี ณ สถานเอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400