ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Award) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560
 /  ประกาศ / สออ. ประเทศไทย / ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Award) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400