ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ประเภทโครงการสัญญาจ้าง)
 /  ประกาศ / ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ประเภทโครงการสัญญาจ้าง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงานเลขาธิการ ทปอ. ฝ่ายบริหารสำนักงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ประเภทโครงการสัญญาจ้าง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงานเลขาธิการ ทปอ. ฝ่ายบริหารสำนักงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ประเภทโครงการสัญญาจ้าง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงานเลขาธิการ ทปอ. ฝ่ายบริหารสำนักงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ประเภทโครงการสัญญาจ้าง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงานเลขาธิการ ทปอ. ฝ่ายบริหารสำนักงานทั่วไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400