ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ประเภทโครงการสัญญาจ้าง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขา ทปอ. ฝ่ายสำนักงานทั่วไป และงานประชุม
 /  TCAS / TCAS / Uncategorized / ประกาศ / ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ประเภทโครงการสัญญาจ้าง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขา ทปอ. ฝ่ายสำนักงานทั่วไป และงานประชุม
ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ประเภทโครงการสัญญาจ้าง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขา ทปอ. ฝ่ายสำนักงานทั่วไป และงานประชุม

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ประเภทโครงการสัญญาจ้าง) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขา ทปอ. ฝ่ายสำนักงานทั่วไป และงานประชุม

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ประเภทโครงการสัญญาจ้าง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขา ทปอ. ฝ่ายสำนักงานทั่วไป และงานประชุม

ขอขยายเวลาการเปิดรับสมัคร จากระหว่างวันที่ ๙ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
เป็น ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : ติดตามผ่านทางเว็บไซต์ www.cupt.net

ประกาศวันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ : ติดตามผ่านทางเว็บไซต์ www.cupt.net

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัคร คลิกที่นี่

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400