มหาวิทยาลัยในสมาชิกทปอ. ได้รวบรวมมาตรการดูแลบุคลากรและนิสิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 /  Uncategorized / ประกาศ / มหาวิทยาลัยในสมาชิกทปอ. ได้รวบรวมมาตรการดูแลบุคลากรและนิสิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400