ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

like us on facebook

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

 • โทรศัพท์
  0-2354-3728
 • แฟกซ์
  0-2354-3730
 • อีเมล์
 • ที่อยู่
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400