โครงการอบรม การพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators Tier 2 Assessor
 /  CUPT QMS / โครงการอบรม การพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators Tier 2 Assessor
โครงการอบรม การพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators Tier 2 Assessor

โครงการอบรม การพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators Tier 2 Assessor

CUPT QMS

โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 เรื่อง การพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators Tier 2 Assessor ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-16.30 ณ ห้อง Cezanne – Renoir (ห้องเซซาน – เรอนัวร์) ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ โดยมี รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการ ทปอ. ทำพิธีเปิดการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรม

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400