การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2560
 /  CUPT QMS / การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2560
การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2560

CUPT QMS

การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เป็นประธานในการประชุม<

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400