การประชุมหารือโครงการความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูล UNICAD
 /  คณะกรรมการพัฒนาระบบบุคคล / การประชุมหารือโครงการความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูล UNICAD
การประชุมหารือโครงการความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูล UNICAD

การประชุมหารือโครงการความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูล UNICAD

การประชุมหารือโครงการความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูล UNICAD วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 18A อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา2

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400