การประชุมหารือ The UK National Academies
 /  ข่าวอื่นๆ / การประชุมหารือ The UK National Academies
การประชุมหารือ  The UK National Academies

การประชุมหารือ The UK National Academies

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รักษาการเลขาธิการ ทปอ. และคณะ ให้การต้อนรับ บุคลากรจาก สถานเอกอัคราชฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือ The UK National Academies ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400