การแถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือก Admissions ประจำปีการศึกษา 2560
 /  TCAS / การแถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือก Admissions ประจำปีการศึกษา 2560
การแถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือก Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

การแถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือก Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

TCAS

การแถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2560 โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. วันที่ 15 มิ.ย.60 เวลา 11.00 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การแถลงข่าว การประกาศผล Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ.

โพสต์โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - ทปอ. บน 14 มิถุนายน 2017

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400