รายชื่อผู้ประเมินหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา
 /  Uncategorized / ประกาศ / รายชื่อผู้ประเมินหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.ค. 64

http://www.cupt.net/docs/qms64.pdf

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400