รายชื่อผู้ประเมินหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา
 /  Uncategorized / ประกาศ / รายชื่อผู้ประเมินหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้ประเมินหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.ค. 64

http://www.cupt.net/docs/qms64.pdf

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400