ประกาศ
 /  ประกาศ
Document of a lecture “A Reformation on Research and Creation of Innovations toward Modern Economy of Thailand”

Document of a lecture “A Reformation on Research and Creation of Innovations toward Modern Economy of Thailand”

Document of a lecture “A Reformation on Research and Creation of Innovations toward Modern Economy of Thailand” Click here to download By: Dr. Suvit Maesincee, Minister of Science and Technology, Sunday 4th March 2018 on 11.00 A.M.-12.00 P.M. Venue: Main Stage of University Expo – the Driver of Thailand 4.0, Royal Paragon Hall, 5th Floor

Read more
Announcement: Excellence Lecturers of the 5th ASAIHL-Thailand Award (2017)

Announcement: Excellence Lecturers of the 5th ASAIHL-Thailand Award (2017)

Announcement: Excellence Lecturers of the 5th ASAIHL-Thailand Award (2017) Science and Technology Excellence Senior Lecturer Award goes to: Assoc. Prof. Dr. Usana Tuntoolavest from Kasetsart University --------------------------- Excellence Young Lecturer Award goes to: Asst. Prof. Dr. Parinya Sa-Ngiamsunthorn from King Mongkut's University of Technology Thonburi Health Science Excellence Senior Lecturer Award goes to: Prof. Dr. Nattiya Read more
Innovation Hubs Project for Creating Innovation-Based National Economy under Thailand 4.0 Policy

Innovation Hubs Project for Creating Innovation-Based National Economy under Thailand 4.0 Policy

Agriculture & FoodAging SocietySmart CityBioenergyCreative Economy Document Introductory Document Pre-seed Fund for Translational Research Project Proposal Form Start-up Project Proposal Form Confirmation Form on Collaboration with Entrepreneur 2nd Gen Project Proposal Form Announcement of the 2nd Selected Pre-seed Projects Announcement ผลการพิจารณาข้อเสนอภายใต้โครงการ Innovation Hubs - Agriculture & Food ประเภท Startup ครั้งที่ 3/2560 ประกาศผลการพิจารณาโครงการฯ ประเภท Pre-seed ครั้งที่ 2 Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

 • Email
 • Phone
  0-2126-5111
 • Fax
  0-2354-5155
 • Address
  เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400