ประกาศ
 /  ประกาศ
Announcement: Excellence Lecturers of the 5th ASAIHL-Thailand Award (2017)

Announcement: Excellence Lecturers of the 5th ASAIHL-Thailand Award (2017)

Announcement: Excellence Lecturers of the 5th ASAIHL-Thailand Award (2017) Science and Technology Excellence Senior Lecturer Award goes to: Assoc. Prof. Dr. Usana Tuntoolavest from Kasetsart University --------------------------- Excellence Young Lecturer Award goes to: Asst. Prof. Dr. Parinya Sa-Ngiamsunthorn from King Mongkut's University of Technology Thonburi Health Science Excellence Senior Lecturer Award goes to: Prof. Dr. Nattiya Read more
Innovation Hubs Project for Creating Innovation-Based National Economy under Thailand 4.0 Policy

Innovation Hubs Project for Creating Innovation-Based National Economy under Thailand 4.0 Policy

Agriculture & FoodAging SocietySmart CityBioenergyCreative Economy Document Introductory Document Pre-seed Fund for Translational Research Project Proposal Form Start-up Project Proposal Form Confirmation Form on Collaboration with Entrepreneur 2nd Gen Project Proposal Form Announcement of the 2nd Selected Pre-seed Projects Announcement ผลการพิจารณาข้อเสนอภายใต้โครงการ Innovation Hubs - Agriculture & Food ประเภท Startup ครั้งที่ 3/2560 ประกาศผลการพิจารณาโครงการฯ ประเภท Pre-seed ครั้งที่ 2 Read more

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400