ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2565
 /  General meeting / Uncategorized / ข่าวอื่นๆ / ประกาศ / ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2565
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2565

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2565

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 ทปอ. ขอเรียนเชิญอธิการบดี รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2565

📍 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565

📍 เวลา 08.00 – 16.30 น.

📍 ณ ห้องประชุม 6-1 ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://forms.gle/hRK92DYq3pfPdZ7i7

CUPT on Facebook

TCAS on Facebook

  • Email
  • Phone
    0-2126-5111
  • Address
    เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3
    ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400