ทปอ. ร่วมกับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศตุรกี

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณพิริยะ เข็มพล ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเงินบริจาคจากสถาบันอุดมศึกษา ทปอ. มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WiNS) จำนวนเงิน 250,000 บาท มอบให้กับท่านเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย H.E. Mrs. Serap Ersoy เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศตุรกี ณ สถานเอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย