ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปี 2563
เปิดจำนวน 3 หลักสูตร
1. Outcome-Based Education: Backward Curriculum Design วันที่ 5-6 มิถุนายน 2563
2. AUN-QA Implementation & Gap Analysis วันที่ 19-20 มิถุนายน 2563
3. การอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร (หน้าใหม่) วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2563
โดยทีมวิทยากรคุณภาพระดับประเทศ รับสมัครจำนวนจำกัด

***ผู้สนใจโปรดติดตามช่องทางการรับสมัครและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ ทปอ. เร็วๆนี้ ***