ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Award) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560[:en]Announcement: Excellence Lecturers of the 5th ASAIHL-Thailand Award (2017)

Announcement: Excellence Lecturers of the 5th ASAIHL-Thailand Award (2017)


Science and Technology

Excellence Senior Lecturer Award goes to:

Assoc. Prof. Dr. Usana Tuntoolavest

from Kasetsart University

—————————

Excellence Young Lecturer Award goes to:

Asst. Prof. Dr. Parinya Sa-Ngiamsunthorn

from King Mongkut’s University of Technology Thonburi


Health Science

Excellence Senior Lecturer Award goes to:

Prof. Dr. Nattiya Hirankarn, M.D.

from Chulalongkorn University

—————————

Excellence Young Lecturer Award goes to:

Dr. Tippawan Siritientong

from Chulalongkorn University


Social Science

Excellence Senior Lecturer Award goes to:

Assoc. Prof. Dr. Poonarat Pichayapaiboon

from Chulalongkorn University

—————————

Excellence Young Lecturer Award goes to:

Asst. Dr. Pacharasut Sujarittanonta

from Chulalongkorn University


Humanities

Excellence Senior Lecturer Award goes to:

Asst. Prof. Dr. Siriporn Phakdeephasook

from Chulalongkorn University

—————————

Excellence Young Lecturer Award:

N/A