ผลงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S[:en]THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S Showcase

ผลงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S กลุ่ม Agriculture and Food
จัดแสดง ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 HALL 1,2 วันที่ 4-5 เมษายน 2561

ผลงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S กลุ่ม KU Innovation 4.0
จัดแสดง ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 HALL 1,2 วันที่ 4-5 เมษายน 2561

ผลงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S กลุ่ม Ageing Society
จัดแสดง ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 HALL 1,2 วันที่ 4-5 เมษายน 2561

ผลงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S กลุ่ม Creative Economy
จัดแสดง ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 HALL 1,2 วันที่ 4-5 เมษายน 2561

ผลงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S กลุ่ม Bioenergy
จัดแสดง ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 HALL 1,2 วันที่ 4-5 เมษายน 2561

ผลงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S กลุ่ม Smart City
จัดแสดง ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 HALL 1,2 วันที่ 4-5 เมษายน 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ (Click Here to Download Full PDF)
ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ (Click Here to Download Full PDF)

THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S Showcase: Agriculture and Food Group
@ Royal Paragon Hall, 5th Floor, HALL 1,2. April 4-5, 2018

THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S Showcase: KU Innovation 4.0

@ Royal Paragon Hall, 5th Floor, HALL 1,2. April 4-5, 2018

THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S Showcase: Ageing Society

@ Royal Paragon Hall, 5th Floor, HALL 1,2. April 4-5, 2018

THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S Showcase: Creative Economy

@ Royal Paragon Hall, 5th Floor, HALL 1,2. April 4-5, 2018

THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S Showcase: Bioenergy

@ Royal Paragon Hall, 5th Floor, HALL 1,2. April 4-5, 2018

THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S Showcase: Smart City

@ Royal Paragon Hall, 5th Floor, HALL 1,2. April 4-5, 2018

Click Here to Download Full PDF
Click Here to Download Full PDF